top of page
Naus åkeri logotyp

VÅRA GRUNDPELARE

Vår affärsidé

01

Naus Åkeri AB är ett serviceföretag som erbjuder logistik- och transportlösningar av alla typer. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder en komplett och helhetsorienterad lösning. Vårt mål är att kunderna ska ha stort förtroende för Naus Åkeri AB och betrakta oss som ett pålitligt företag att arbeta med. Vi arbetar efter en koncept där kvalitet och enkelhet för kunden står i fokus.

Vår vision

02

Naus Åkeri skall vara det självklara valet i alla lokala och regionala transport- och logistisklösningar.

Genom att vara bäst på olika transportlösningar är vi logistik och transportmarknadens attraktivaste samarbetspartner.

Vi skall vara transportmarknadens attraktivaste arbetsgivare.

Vårt mission

03

Vi gör det enklare för våra kunder att lyckas med sina logistik- och transportbehov genom att erbjuda den bästa helhetslösningen. Genom att tillhandahålla specialkompetens och rådgivning hjälper vi våra kunder att uppnå framgång inom sina transportval. Genom att göra det som kan verka svårt enklare, hjälper vi våra kunder att lyckas. Vi strävar ständigt efter att höja vår servicegrad och att modernisera vår fordonsflotta, vilket naturligtvis stärker vårt företag och varumärke. Vi är möjliggörarna på transportmarknaden.

Vårt alternativ

04

Naus Åkeri strävar efter att vara en ledande aktör inom logistik- och transportbranschen genom att erbjuda skräddarsydda transportlösningar för våra kunder. Vi fokuserar på att leverera enkelhet och pålitlighet i vår service och bygger förtroendefulla relationer med våra kunder. Genom innovation och kontinuerlig förbättring av vår fordonsflotta och logistiska processer, gör vi det möjligt för våra kunder att nå framgång i sina respektive branscher. Vi är stolta över att vara en pålitlig partner och arbetsgivare på transportmarknaden.

Utbildning för åkeri och transporter

Vår historia

Naus åkeri AB är stolta över att vara ett väletablerat familjeföretag med en imponerande historia inom transportbranschen som sträcker sig över 50 år. Med vår gedigna erfarenhet och kunskap har vi växt till att bli en betrodd aktör på marknaden, och vi är glada att kunna erbjuda våra kunder flexibla och effektiva transportlösningar.

Vår imponerande fordonspark består idag av omkring 50 välunderhållna fordon, och våra omtänksamma medarbetare väger upp till cirka 50 personer. Med denna starka kombination kan vi erbjuda en mångsidig flotta av kranbilar, distributionsbilar (skåpbilar) och b-körkortsbilar för att möta våra kunders specifika behov. Oavsett om du behöver hantera tunga lyft med kranbil, säker och smidig distribution med våra skåpbilar eller snabb transport med våra b-körkorsbilar - så är vi redo att ta hand om det åt dig.

Förutom våra omfattande transporttjänster är vi också glada att kunna erbjuda skräddarsydda logistiklösningar genom vårt centralt belägna lagerhotell i Högdalen. Här kan vi hantera och lagra dina varor på ett säkert och organiserat sätt. Vi förstår vikten av att ha en pålitlig och effektiv logistikkedja, och vårt expertteam står redo att hjälpa dig att optimera din logistik och maximera ditt företags framgång.

Hållbarhet

Naus Åkeri AB bedriver aktivt ett integrerat ledningssystem som är väl förankrat i verksamheten och i enlighet med ISO standarderna ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö).

Ett företag som bryr sig om miljön

Vi tänker på skog naus
100% el lastbil
Fin utsikt
Miljötransporter

Gröna Hjärtat

Kontakta oss

Vi är här för att hjälpa dig! Vårt team är redo att svara på alla dina frågor och hjälpa dig med eventuella problem. Nedan hittar du våra vänliga och kompetenta medarbetare som kan hjälpa till!

Mats Rosquist naus

Mats Rosquist

FÖRMAN

Tele: 0708-65 34 69

E-post: mats@nausakeri.se

Daniel Rappson Naus

Daniel Rappson

TRANSPORTLEDARE

Tele: 0708-65 34 58

E-post: daniel@nausakeri.se

Nina Bergen Naus

Nina Bergen

TRANSPORTLEDARE

Tele: 0735-60 07 41
E-post: nina@nausakeri.se

Roger Nordenberg Naus

Roger Nordenberg

OPERATIV CHEF

Tele: 0708-65 34 83
E-post: roger@nausakeri.se

Peter Thörnqvist Naus åkeri

Peter Thörnqvist

PLATSCHEF

Tele: 0707-55 77 01

E-post: peter@nausakeri.se

Patrik Nau Naus

Patrik Nau

VD

Tele: 0708-65 34 75

E-post: patrik@nausakeri.se

Susanne Nau naus

Susanne Nau

EKONOMICHEF

Tele: 0708-65 34 99

E-post: susanne@nausakeri.se

Anna hedström Naus'

Anna Hedström

EKONOMIASSISTENT

Tele: 0739-40 36 36      

E-post: anna@nausakeri.se

Om oss

Naus åkeri AB är ett väletablerat familjeföretag med över 50 års erfarenhet i transportbranschen. Vi har omkring 50 fordon och ca: 50 medarbetare, med vilka vi erbjuder marknaden och våra kunder flexibla och effektiva transportlösningar. Fordonsparken består idag av kranbilar, distributionsbilar (skåpbilar) och b-körkortsbilar. Utöver våra transporttjänster, erbjuder vi även logistiklösningar genom vårt centralt belägna lagerhotell i Högdalen. Här har vi även tillgång till miljögodkänd lastbilstvätt och egen lastbilsverkstad.

Utbildningsdag naus

En kvalitativ och säker arbetsmiljö är en strategiskt viktig fråga för Naus Åkeri AB. Målet med vårt systematiska kvalitets- och arbetsmiljöarbete är att utveckla arbetsmiljön och skapa en arbetsplats som upplevs som utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.Naus Åkeri AB ska bedriva en aktiv och långsiktig miljöinsats för att bidra till hållbar utveckling och minska miljöpåverkan. Detta ska göras i samarbete med alla intressenter såsom kunder, leverantörer, myndigheter och våra egna medarbetare. Våra insatser ska följa gällande miljökrav, lagar och förordningar samt kundernas affärsmässiga krav i förhållande till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.Naus Åkeri AB har som mål att minska koldioxidavtrycket och på lång sikt göra våra transporter helt klimatneutrala senast 2030. Vi övervakar kontinuerligt den tekniska utvecklingen för att finna mer miljövänliga alternativ. Vi använder oss av alternativa drivmedel som inte påverkar effektiviteten och precisionen i våra transporter.I våra egna utmaningar för att nå målen ligger att effektivisera transportplaneringen och använda våra resurser på bästa sätt när vi själva kan påverka det. Vi samarbetar med våra kunder för att prioritera klimatsmarta transporter framför så låga transportkostnader som möjligt och därigenom minska miljöpåverkan.Vi har börjat ställa om till fossilfria och förnyelsebara drivmedel i vår verksamhet som en del av vårt hållbarhetsarbete och integrerade miljöarbete. För närvarande använder vi HVO, biogas och helt elektrifierade lastbilar. Vårt mål är att inom en snar framtid ersätta all traditionell diesel med fossilfria drivmedel.

Hur vi tänker kring miljön

100% el lastbilar
bottom of page